تمااااام. تیراختور بازم تو آزادی استقلال رو برد :))