تیراختور در مجموع سه بازی اخیرش با استقلال تو تهران ۱۰ تا گل زده :))