البته ۷ تا از این ۱۰ تا رو استقلال وقتی خورده که قلعه نوعی سرمربی استقلال بود :))