صدرنشین لیگ باشی، مدعی قهرمانی باشی، ۶۰-۷۰ هزار تماشاگرت بره ورزشگاه، اسطوره‌ی تیمت تو ورزشگاه باشه، بازم به تیراختور ببازی :))