گندهایی که سرافراز تو این مدت کوتاه مدیریتش تو سازمان صدا و سیما زده ضرغامی و لاریجانی تو ۱۰ سال نزدن