جا داره سروش رضایی یه انیمیشن بسازه برای فرزاد حسنی. هم برای اون برنامه‌ی مزخرفش هم برای این توجیهاتش