ترجیحن می تونه از اون صحنه‌ی آخر انیمیشن مسابقه‌ی استیک که زمین قهوه‌ای بود هم ایده بگیره