استقلالیه به دوربین خبرساز میگه شک نکن ماقهرمانیم.می‌پرسه چرا؟میگه ما ۲۵هفته صدرنشین بودیم اون تیم ۲هفته‌س صدرنشینه.چطور میشه قهرمان بشه؟:))
=)))))) ‎· alawee