همه دیگه می‌دونن سردمدار شبکه‌های اجتماعی توییتره و همه‌چی از این‌جا آب می‌خوره