دیروز تو راه بودم نتونستم ابراز خوشحالی کنم از صعود ماشین سازی تبریز به لیگ برتر. اصل دربی تبریز بازی تیراختور و ماشینه