جای مضحک قضیه اونجاست که بعضی تریبون‌دارها گوش به زنگن رهبر در مورد یه مساله‌ای حرف بزنه و اینا هم در اون مورد افاضات کنن