وقتی به اداره میگید آفیس یا یه کلمه انگلیسی یا عربی غیر مصطلح رو تو محاوره‌هاتون استفاده می‌کنید یاد«فارسی شکر است»محمدعلی جمال‌زاده می‌افتم
اداره با افیس فرق داره ها. آفیس میشه دفتر کار. شرکت میشه کمپانی. اداره هم احتمالا میشه بورو. این اخری رو مطمئن نیستم ‎· Assal
چیزی که بعضی از دوستان میگن منظورشون همون دفتر شرکت و ایناست ‎· وحید معمولی