مطمئن باشید من و سایر تبریزی‌ها هم از شهرهای شما و برخورد بد مردمش تجربه‌ی تلخ داریم ولی دلیل نمیشه همه‌ی مردم یک شهر رو با یه تجربه محک زد
چرا اینقدر نسبت به این حرفا ناراحت میشی. میدونم که تو و اطرافیانت اینطوری نیستین ولی خب هرکسی هم بر. اساس تجربه خودش نظر میده. مثلا الهه رفته بود خیلی خوشحال و راضی بود ‎· Assal
بیشتر نسبت به رفتار بعضی از مردم شهرم ناراحتم تا این حرفا ولی این بار اول هم نیست که این بازخوردها رو دارم. هربار در مورد تبریز حرف زدم سیلی از خاطرات و تجربه‌های بد رو میگیریم و از این هم ناراحتم که فقط یه تجربه‌ی بد از این شهر و مردمش باید اینقدر بولد بشه و باقی موارد اصلن در کنارش دیده نشه. اگه بار اول بود زیاد ناراحت نمیشدم ‎· وحید معمولی
همیشه همینه. تو هم تجربه های خوبت رو اونقدر نمیگی که بدا رو. طبیعیت بشر همینه ‎· Assal