Avatar for vahid
RT @mehdijalali6: @vahidrsj روز اول دانشجویی تبریز از جلوی دانشکده سوارشدم برم خوابگاه راننده وقتی فهمیدراه رو بلدنیستم تا در خوابگاه منو برد و کرایه هم نگرفت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place