خوبه‌ها ولی چرا 1972 باید سایزش بزرگ‌تر از 2008 باشه؟ https://t.co/urYfhkIrmv