وسط این کری خونی‌هاتون شماها چه می دونید لذت صعود ماشین‌سازی تبریز به لیگ برتر رو؟