اگه پرسپولیس قهرمان نشه به گلمحمدی فحش میدن که چرا استقلال خوزستان رو نبردی. مثل استقلالیا که به قلعه نوعی فحش دادن که چرا به استقلال نباختی