فکر کن ۸۰-۹۰ هزار نفر برن ورزشگاه برای تماشای بازی قهرمانی تیمشون و دست از پا درازتر برگردن :))