یه فصل باید تیما هماهنگ بشن همه‌ی بازی‌ها ۰-۰ مساوی بشه ببینیم سازمان لیگ چطوری قهرمان رو مشخص می‌کنه