صبا الان به گل نرسید عادل جان، چند ثانیه قبل بود که شما گفتی اتفاقی نیوفتاده و ما همه بازی‌ها رو رصد می‌کنیم