اینقدر لفتش میدن که یه ۱۰ دقیقه‌ای وقت اضافه داشته باشه بازی