گل پنجم برای تیراختوووووور. استقلال با سهمیه بای بای کن :)))