چند وقتیه که‌ فقط تیتر خبرهای مملکت رو از توییتر می‌خونم و پیگیر مشروحشون نیستم. اعصابم خیلی آرومه. سرمو گرم کارم کردم