با تشکر از سروش رضایی که بالاخره یه کار ساخت برای این قضیه‌ی فرزاد حسنی https://t.co/JzfqIXhej1