هی به آزمایش‌ها و اسکن‌هایی که تجویز شده فکر می‌کنی و چشماتو می‌بندی و سعی می‌کنی به هیچی فکر نکنی