دوست عزیزی که نصیحت کردی. ممنون از نکته‌سنجی و حرف خوبی که زدی. حتمن لحاظ میشه