آقا ما عادت کرده بودیم به شهرزاد دیدن. چه کنیم الان؟ این چه وضعشه؟ چرا کسی رسیدگی نمی‌کنه؟