کاش کابوس ۸۸ دوباره برای خونواده‌مون تکرار نشه. هیشکی توانش رو نداره دیگه. هیشکی