کاش میشد دردشو من میکشیدم
:( ‎· ElnazGh
واقعا :( منم همیشه وقتی مامان درد می کشه همین آرزو رو می کنم ‎· Myri∂m
آدم ذره ذره آب میشه وقتی درد کشیدنش رو میبینه ‎· وحید معمولی