کاش میشد دردشو من میکشیدم
:( ‎- ElnazGh
واقعا :( منم همیشه وقتی مامان درد می کشه همین آرزو رو می کنم ‎- Myri∂m
آدم ذره ذره آب میشه وقتی درد کشیدنش رو میبینه ‎- وحید معمولی