مدیرعامل باشگاه و یکی از استانداری اومدن جام قهرمانی استقلال خوزستان رو بلند کردن و بردن بالا :)) کاپیتان کیه؟ بازیکن کیه؟ اینا قهرمان شدن