مامان آروم شد، تونست چرت بزنه و کمی بخوابه. خدا رو شکر
معلوم شد مشكل؟ ‎· Faa Faa
نه هنوز در مرحله‌ی اقدامات برای تشخیص هستیم. بازم سی تی و ام آر و ... ‎· وحید معمولی
:(( ‎· afrodit