والله که نصف بی اعصابی مردم از برخورد بدی که باهاشون صورت می‌گیره، نشات می‌‌گیره