شما متصدی انجام یه کاری تو یه نهادی ارگانی دفتری جایی هستی، در هر حالت ممکن خوش اخلاق و خوش‌رو باش ببینم کی صداشو بالا میبره یا دعوا می‌کنه؟