طرف هرچقدرم بی اعصاب باشه با اصرار تو به خوش‌اخلاق بودن نهایتن کوتاه میاد و آروم حرفشو میزنه