این‌که افخمی گفته: کن جشنواره‌ی دگرباش هاست، خدای نکرده منظورش این نبوده که پیف پیف بو میده؟