ایشون یا واقعن متوجه نیست یا داره شوخی می‌کنه. مگه میشه این حجم از بلاهت تو این دوره زمونه؟ https://t.co/6VQoZcFYQJ