بلانسبت یه عده‌ی کم،کار کردن تو نهادهای دولتی پول‌دار مثل شرکت نفت و مخابرات و بانک‌ها و ... کارمندها رو مفت‌خور و پر ادعا و طلبکار بارمیاره