علی @zirpoosh بسیار پسر آقا و متین و و مودب خوش‌برخوردی بود و البته خوش مشرب. ان شالله که موفق باشه تو آزمونش