بچه بودم می‌گفتم هم می‌خوام خلبان بشم هم دانشمند. صبح تا ظهر میرم خلبانی می‌کنم و بعد از ظهر میرم دنبال کارای دانشمندیم.