قلعه نوعی تو کنفرانس قبل از بازی گفته بود هدفمون اول گل نخوردنه بعد گل زدن. از اول بازی دارن حمله میکنن به نتیجه نمیرسن ۲ تا هم گل خوردن