داور قشنگ به نفع النصر داره سوت میزنه. اون از پنالتی‌ای که نیمه‌ی اول برای تیراختور نگرفت. اینم از خطاهایی که به نفع النصر می‌گیره