وااااای چه شوتی زد فرزاد حاتمی. تیر دروازه هنوزم داره می‌لرزه