تیراختور یه طوری آروم و با حوصله بازی می‌کنه که انگار اون ۳-۱ جلوئه. در همین حین گل چهارم هم خورد و تموم شد دیگه