کاش رامبد سری جدید خندوانه رو نمی‌ساخت. احساس دیدن زیر آسمان شهر ۳ بهم دست داد. در همون حد آبکی و تنزل یافته