تا کی می‌خوابد دنبال اسم کشور و حیوان از ژ و ط بگردید؟ یه مدت بعد آدم حفظ میشه دیگه