نتیجه می‌گیریم که ماوس بی‌سیم به درد نمی‌خوره https://t.co/ijpNARLhYK