تو سال ۲۰۱۶ هنوز راه حلی برای انجام ام‌آر‌آی بیمار تراکئوستومی شده با لوله‌ی فلزی وجود نداره. یا لوله باید تعویض شه یا کلن ام‌آر‌آی نشه