الان تست کردم آهن‌ربا لوله رو جذب نمی‌کنه ولی کلن گفتن جسم فلزی نباید همراهش باشه