ماشالله همه از دم کارشناس تیپ و قیافه و لباس. همه طراح لباس. همه خوش سلیقه و خوش‌لباس