شب میلاد امام زمان، صدا و سیما هیچ، هیچ، هیچ برنامه‌ی شاد و مفرحی نداره. گله هم دارن که چرا ملت ماهواره نگاه می‌کنن. خاک بر سرتون کنن